Cầu thang đá hoa cương

Thi công cầu thang đá Đen Kim Sa tại Đà Lạt

 

Thi công cầu thang đá Trắng Suối Lau tại Đà Lạt

 

 

 

Thi công cầu thang đá Nâu Anh Quốc tại Đà Lạt

 

Thi công cầu thang Đá Nâu Tây Ban Nha tại Đà Lạt

 

 

Thi công cầu thang đá Marble Crema Marfil tại Đà Lạt

 

 

Thi công cầu thang đá Tím Khánh Hòa tại Đà Lạt

 

 

Cầu thang phối hợp mặt đá đen, cổ dựng đá Trắng Suối Lau

 

Cầu thang mặt đá Đen Ấn Độ phối hợp cổ đá trắng

 

 

 

Cầu thang mặt đá Đỏ phối hợp cổ trắng